ČÍM SE ŘÍDÍME

Chceme, aby naše práce měla smysl.
Proto se řídíme deseti jednoduchými pravidly:

1. Každá kapela je specifická. Každá událost je specifická. S čím jeden lehce zvítězí, s tím jiný těžce pohoří – a platí to i naopak. Než se do čehokoli pustíme, musíme vědět, jaké máme zbraně, kam jimi míříme a co chceme trefit.

2. Méně je zpravidla více. Velké portfolio neznamená velký úspěch. A koneckonců – přitlačit na pilu se dá vždycky.

3. Když nefunguje ekonomická stránka věci, nefunguje žádná stránka věci.

4. Prvoplánový reklamní merchandising se po vyprchání euforie rozdá zadarmo těm, kteří o něj nemají zájem, a zůstane pachuť hořkosti ze špatně investovaných peněz. Chytře navržený merchandising se dá výhodně prodat a zůstane dobrý pocit a rozmnožená investice.

5. Co se líbí kamarádům, rodičům, partnerům a kolegům z branže, to se zdaleka nemusí líbit zákazníkům. O úspěchu či neúspěchu v konečné instanci rozhodne ten, komu je merchandising určen, a nikoli rodinní příslušníci, dobří přátelé, výkonní manažeři, artdirectoři a členové akademických senátů.

6. Vtip, nápad a spontánnost nakonec ocení všichni. Za korektní nudu a dobré úmysly nakonec nesklidí pochvalu nikdo.

7. Hezké logo nebo hezký grafický koncept k dobrému merchandisingu leckdy nestačí. Neboť powerpointová prezentace snese víc než tričko, které si má někdo vzít na sebe.

8. S jedním návrhem, byť sebelepším, nejde vytvořit široké portfolio. Síla není v jednotném stylu, ale v rozmanitosti nápadů.

9. Vyrobit merchandising umí kdekdo. Výjimečnost spočívá v tom, umět ho prodat.

10. Merchandising je staré a zmapované území, které má široké hranice. Existují dávno prošlapané stezky, po kterých jsme si odvykli chodit. Na počátku může být malý button a na konci třeba velká síť obrandovaných čerpacích stanic.